ხაშურის რაიონის ფაუნა ( ცხოველთა სამყარო) არც ისე ღარიბია. აქ გავრცელებული ცხოველები მჩიდრო დამოკიდებულებას ავლენენ რელიეფის, კლიმატისა და მცენარეული საფარის ცვლასთან. ბინადრობენ , როგორც სტეპების , ისე მთის ტყისათვის დამახასიატებელი ცხოველები.

ძუძუმწოვრებიდან გვხვდება:მურა დათვი , მგელი , თეთრყელა,კვერნა,მელა,ტურა,კურდღელი, დედოფალა და სხვა.

მღრღნელებიდან გვხვდება: წყლის მემინდვრია, ზაზუნა,თაგვი,ტყის თაგვი და სხვა.

ფრინველებიდან გავრცელებულია: გვრიტი,შაშვი,გარეული მტრედი, მწყერი, ქორი,მიმინო, გუგული, ოფოფი, მერცხალი,ბეღურა და სხვა.

ქვეწარმავლებიდან გვხვდება: გველგესლა,ანკარა,ხვლიკი,ჯოჯო და სხვა.

ამფიბიებიდან გავრცელებულია ბაყაყების რამოდენიმე სახეობა.მათ შორი აღსანიშნავია გომბეშო.თევზებიდან გვხვდება:წვერა, გველანა,მდინარის ღორჯო, თაღლითა, ხრამული,ციმორი, და სხვა.

უხერხემლო ცხოველებიდან გვხვდება ხმელეთის ლოკოკინა, ობობები, მდინარის კიბო, სხვადასხვა სახის მწერები,მათშორის ფუტკარი, რომელსაც სამეურნეო მნიშვენლობა აქვს.

მცენარეთა დაჯგუფების მიხედვით ჩვენს რაიონში გამოიყოფა შემდეგი მონაკვეთები: 1. ვაკე-დაბლობის , მეორად ჯაგ-ეკლიან ველებში იყოს ელემენტების შერევით.2.მდინარეთა სანაპიროს დაბლუხის ,ჭალის ტყეთა უბნებით ,3. თრიალეთის ქედის ჩრდილო-დასავლეთის ქვემო სარტყელში მუხნარ-რცხილნარ-წიპლნარი ტყებითა და კლდეთა ქსეროფიტებით, ზემო სარტყელში კი შერეული და ფიჭვნარ-ნაძვნარ-სოჭნარი ტყეების გავრცელებით, 4.სუბალპური მდელოებით.5. ლიხის ქედის აღმოსავლეური და სამრეთ-აღმოსავლური ტყიანი კალთა კოლხური ელემენტებით.

Advertisements